[English caption below]

Năm 13 tuổi, trong một lần đi làm nương về, Mảy bị  một người con trai cùng làng hãm hiếp. Em hét to kêu cứu nhưng không ai giúp em vì đoạn đường đấy rất vắng vẻ. Về đến nhà, em cũng không dám nói với bố mẹ vì người con trai kia dọa là nếu em mách với gia đình thì hắn sẽ giết em. Em cũng sợ rằng nếu bố mẹ biết chuyện thì sẽ đánh em đến chết mất. Thế là em giấu, không kể với ai. Em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Em sợ mình có thai. Nếu mà có thai thì không biết sẽ phải làm như thế nào. Nếu phải phá thai, em ngại đi mua thuốc hoặc đến trạm xá để phá lắm. Rồi mọi người sẽ nhìn nhận và nghĩ về em ra sao? Nghĩ đến đấy, em chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mảy từng định uống lá ngón tự tử.

Bố mẹ Mảy khi thấy tâm tính con gái trở nên khác lạ, đã gặng hỏi Mảy. Cuối cùng thì Mảy nói ra chuyện em bị hãm hiếp. Gia đình em đến gặp gia đình cậu trai kia. Sau đó, hai nhà tự dàn xếp là nhà cậu trai nộp 10 triệu đồng và 1 con lợn để đền bù cho nhà Mảy.


At the age of 13, after coming back from the field, May was raped by a boy who lived in the same village with her. She shouted for help but no one came because the road was so deserted at that moment. She did not dare to tell her parents about the rape because that boy threatened to kill her if she said anything to her family. She also feared that if her parents knew, they would beat her to death. So she kept silent. May feared of getting pregnant but could not share her fear with anyone. She didn’t know how to do if that would happen. She thought “If I go for an  abortion, I would be too embarrassed to buy the pills or to check me in the local medical centre. And what would everyone think of me?”. She just wanted to die. She wanted to end her life with lá ngón [poisonous plants].

Her parents realized she was acting differently; they tried to ask her. Finally, she told her parents that she was raped. Her family went to meet the boy’s family. After discussing, they agreed that the family of the boy had to pay them 10 million VND and one pig as compensation

Xem bản đầy đủ tại/ See the full photobook at:
https://sharingofstories.photo.blog/photobook/

THÔNG TIN/ INFORMATION

“10 triệu và 1 con lợn” là câu chuyện nằm trong Chương 1  của Cuốn sách ảnh Chuyện “Đẻ” Vùng Cao bao gồm 120 câu chuyện về sức khỏe sinh sản – sức khỏe tình dục được kể lại và chụp ảnh bởi 26 nữ thanh niên dân tộc thiểu số về chính cộng đồng nơi các bạn đang sống.


“10 million and a pig” is the story in Chapter 1 of the photobook: S.O.S: Sharing of Stories – the Silenced Speak Up obtained 120 stories on sexual and reproductive health which were told and taken by 26 authors – young ethnic minorities girls.